top of page

ד"ר ליליאן דבי-גורי - סונטה 81

ד"ר ליליאן דבי-גורי קוראת סונטה מס. 81 של שקספיר

בתרגומה של פרופ' זיוה שמיר ומברכת אותה


צילם ירון עייני


לצפייה באתר YOUTUBE


bottom of page