דפי אגדות נושנות

הדים מספרות הילדים בשירת נתן אלתרמן

פורסם : מעריב , 07/03/1980( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )
לחצו להורדה כקובץ PDF