top of page

גלי צה"ל - בוא שיר עברי : על שירי ביאליק המולחנים

שודר: גלי צה"ל - "בוא שיר עברי" עם פרופ' זיוה שמיר על שירי ביאליק המולחנים 31.12.2022 עורך ומגיש יורם רותם , מובא כאן באדיבות גלי צה"ל, כל הזכויות שמורותמקור נוסף לשמיעה : באתר OMNY.FM

Comments


bottom of page