גוונים אוגרי סוד

עודכן: 23 ביולי

על אשר רייך: סדר השירים (מבחר 1965-1984 ושירים חדשים)

ספריית הפועלים ת"א 1986

פורסם: מעריב , 12/09/1986
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF