גדול מרבי - רבן, וגדול מרבן - סדן

"ספר דב סדן", קובץ מחקרים מוגשים במלאת לו שבעים וחמש שנה,

בעריכת שמואל ורסס, נתן רוטנשטרייך וחנא שמרוק,

הוצאת הקיבוץ המאוחד 1977

פורסם: מעריב , 31/03/1978( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF