top of page

בשבחי השורה הפרומה, מפירת הסדר

דברים על ספרה של יערה בן-דוד איזון שביר בהשקה ב"בית היוצר"

פורסם: גג - כתב־עת לספרות , גיליון מס' 36 , 2015