top of page

בקריאה ראשונה" עם אבירמה גולן - ביאליק"

אבירמה גולן משוחחת עם פרופ' זיוה שמיר על ספרה "לנתיבה הנעלם"

קישור לצפיה באתר YOUTUBE


עשרות שנ