top of page

בקריאה ראשונה" עם אבירמה גולן - ביאליק"

אבירמה גולן משוחחת עם פרופ' זיוה שמיר על ספרה "לנתיבה הנעלם"

קישור לצפיה באתר YOUTUBE


עשרות שנים הוחבאו בבית ביאליק המכתבים שכתב ביאליק אל הציירת אירה יאן, אך כעת, לאחר שהתגלו, האם גם יצירתו של המשורר הלאומי תתגלה באור אחר? אבירמה גולן משוחחת עם פרופ' זיוה שמיר על ספרה "לנתיבה הנעלם" ועם ד"ר תמר אלאור על ספרה של אידה צורית "אהבת חיים".

bottom of page