בעקבות יל''ג - עיון נוסף בסיפורו של עגנון 'שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו'


הרצאתה של פרופ' זיוה שמיר בכנס סיפורת יהודית: היגוד, טקסט ומסורת

של הפקולטה למדעי היהדות

והמחלקה לספרות עם-ישראל.


הכנס התקיים ב-28 במאי באוניברסיטת בר אילן.


קישור לצפיה באתר YOUTUBE


לאתר הפקולטה למדעי היהדות: https://jewish-faculty.biu.ac.il/

לאתר המחלקה לספרות עם ישראל: https://hebrew-literature.biu.ac.il/