בעקבות יל''ג - עיון נוסף בסיפורו של עגנון 'שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו'