top of page

ביקורת במבחן הביקורת

על פלס : מחקרים בביקורת הספרות העברית: מאסף לזכר ש"י פנואלי

ערכה נורית גוברין - תל אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תש"ם 1980. (בחתימת שאול וואהל)