top of page

ביאליק - שקספיר של הספרות העברית

סוד גדולתם של גדולי הסופרים

פורסם: גג - כתב עת לספרות , גיליון 49 , ספטמבר 2019


...לא כולם חושבים כמוני. יש אנשי ספרות שעוסקים בעגנון, ועל גב ספריהם נרשם שעגנון הוא גדול סופרי ישראל. מדוע? כי הוא זכה בפרס נובל לספרות. אנסה אפוא להוכיח את מה שברור לכל מי שיודע לקרוא טקסט עברי: שביאליק עולה עשרת מונים על כל אלה שקדמו לו ועל כל אלה שבאו אחריו. ועניין הפרסים, שלא אחת עיקרם נעוץ בתכסיסים פוליטיים שאינם נקיים מאינטרסים, אינו יכול לשמש קריטריון אמיתי לגדולה. פורצי הדרך הגדולים במאה העשרים - לב טולסטוי, מרסל פרוסט, ג׳יימם ג׳וים, וירג׳יניה וולף, הנרי ג׳יימם, אנטון צ׳כוב, פרנץ קפקא - לא זכו בפרס נובל לספרות. לעומת זאת, קיבלוהו עשרות סופרים שכוכבם זרח לרגע וכבה. ואגב, מעטים יודעים שביאליק היה כמעט מועמד לפרס נובל, אלא שחברו הטוב..... לחצו להורדה כקובץ PDF
Comments


bottom of page