top of page

ביאליק ומלכת שבא

תגובה למאמרו של אדמיאל קוסמן "האם היתה מלכת שבא גבר ואם לאו -

למה היו רגליה שעירות ?" מיום ה- 7.10.98


פורסם: הארץ 14/08/1998


אדמיאל קוסמן, ברשימתו 'האם היתה מלכת שבא גבר ואם לאו - למה היו רגליה שעירות ?' (הארץ, תרבות וספרות, 10.7.1998 מביא כמה וכמה מדרשים המנסים, כל אחד בדרכו, להפליג למחוזות הדמיון ולהשלים את הפערים שבסיפור המלך שלמה ומלכת שבא. דבריו גרמו לי לתהות על הדהודיו הרבים והמפתיעים של סיפור אקזוטי זה בתיבת התהודה של יצירת ביאליק, לסוגיה ולתקופותיה.