ביאליק בחלבו ובדמו

המשורר הלאומי "משופר" ו"משופץ" בתרגום חדש לאנגלית