top of page

בזכות "שפת הסרגל"

עודכן: 13 ביוני 2022

רות קרטון-בלום / הלץ והצל ('חגיגת קיץ': הפואמה המניפאית של נתן אלתרמן)

זמורה-ביתן, תל-אביב 1994

פורסם: מעריב , 23/09/1994


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)