top of page

בוגרים מספרים

ראיון לבטאון תלמידי "אהל שם" ר"ג


פורסם: "אהל-און-ליין" ,דצמבר 2020


...ימי "אהל-שם" לא היו חגיגה מתמשכת. זכורות לי ארבע שנים של התמודדות בלתי פוסקת עם מורים קפדנים, עם בחינות ליד הלוח לפני השיעור, עם בחינות פתע, ולא פעם השמיעו המורים עלבונות קשים באוזני תלמידיהם. אינני מתגעגעת לימי "אהל-שם", אך גם אינני מביטה אחורה בזעם. כל מי שסיים את הגימנסיה הלא קלה הזאת יצא ממנה

"איש ספר", שיודע לנסח מסמך כהלכה ולהביע את דבריו בעל-פה בלשון יפה ותקנית. מורינו כנראה ידעו להרביץ בנו תורה, כלומר ללמד ולחנך אותנו כראוי גם אם לא תמיד נהגו בנו בחיבה או בכבוד....
Commentaires


bottom of page