בדרך הגדולהבדרך הגדולה ​ סדרת שיחות על שירי נתן אלתרמן