top of page

אשה בדל"ת אמותיה

על רות אלמוג / נשים (קובץ סיפורים), בית הוצאה ר,ירושלים, 1986, 124 עמ'.

פורסם: הארץ 26/12/1986


סיפורי 'נשים' של רות אלמוג מציגים פרוזה רגישה ומעניינת, הן מבחינת הדמויות, המומחזות בה, והן מבחינת עולמה הפנימי של המספרת, הבא בה לידי ביטוי. שבעת הסיפורים שבקובץ נסבים סביב גורלותיהן של נשים, הנתונות במעגל קסמים של מועקה ושאיפה להשתחררות ממנה, המוליכה שוב ושוב אל המועקה. בסיפורים אלה אף באה לידי ביטוי מע רגישויות, שנהוג לכנותה "נשית", אף שניתן למצאה לפעמים גם אצל מספרים גברים: מצבי-נפש, המשתנים תכופות, לעתים ללא הצדקה וה