ארבעה אבות

על קובץ סיפוריו של חנוך ברטוב "יהודי קטן"

פורסם: מעריב 26/09/1980
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו להורדה כקובץ PDF