top of page

אנטומיה של החברה היהודית בישראל ובאמריקה

על "ילדי השעשועים" (רומאן) / משה שמיר / עם-עובד, ת"א 1986

פורסם: הדואר, (שנה 66, גל׳ 10) 23/01/1987

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

Comments


bottom of page