top of page

אמת מארץ-ישראל - על ספרו של חנוך ברטוב 'של מי אתה ילד'

עודכן: 9 ביוני 2022

פורסם: הספריה החדשה , 31.5.10

פורסם: גג - כתב־עת לספרות - ביטאון איגוד כללי של סופרים בישראל, קיץ 2010


עם זכייתו של חנוך ברטוב בפרס ישראל לספרות לשנת 2010 וצאת המהדורה החדשה של ספרו 'של מי אתה ילד', מאירה פרופ' זיוה שמיר את הדרכים הרבות שבהן השפיע הרומאן האישי היפה הזה על הספרות הישראלית. ספרו של חנוך ברטוב 'של מי אתה ילד', שראה אור לראשונה ב-1970 והפך במרוצת השנים לקלאסיקה מודרנית, הוא ספר אישי-קולקטיבי שכולו אמת צרופה. מתוך שברי מראות הולכות ונשקפות לנגד עיני הקורא תמונות-ילדוּת מתקופת המנדט במושבה פתח-תקווה, המסופרות בלשון טבעית ובלתי-מאולצת, שכמוה לא נשמעה בסיפורת הישראלית עד להופעת ספר זה.....Comentarios


bottom of page