אמת מארץ-ישראל - על ספרו של חנוך ברטוב 'של מי אתה ילד'