top of page

אמא לא היתה תגרנית, אבא לא היה מוזג


תמר רותם מראיינת את פרופ' זיוה שמיר: ביאליק שיכתב את הביוגרפיה שלו כדי לעורר הזדהות בקוראיו ובכלל היה דמות מורכבת בהרבה מזו שמלמדים בבתי הספר.

השבוע מציינים את יום השנה ה-67 למותו של המשורר הלאומי, שיש הסבורים כי היה מודרניסט