top of page

"אל  הציפור"  - המשך או מהפיכה?

על ספרו של עוזי  שביט  "המהפיכה  הריתמית"

הקיבוץ המאוחד ומכון כץ, 1984


פורסם: מעריב , 29.6.1984 בחתימת: שאול ווהל

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

לחצו להורדה כקובץ PDFתיוגים:

bottom of page