top of page

אל הילד

מג"ל (מעריב) על "שירים ופזמונות גם לילדים" (1986)


פורסם: מעריב, 23/1/1987
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,
אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )


לחצו לקריאה בקובץ PDF


bottom of page