top of page

"אלתרמן וכתר הפזמונאות העברית" הרצאה בכנס "מי אני? שיר ישראלי!" בר-אילן 2023

הרצאת פתיחה: פרופ' זיוה שמיר - אלתרמן וכתר הפזמונאות העברית


צולם: 5.6.2023

הכנס השנתי ה 19-של עולם המוזיקה הישראלית "מי אני? שיר ישראלי!"

מוקדש לזכרו של פרופ' איתן אביצור ז"ל
Comments


bottom of page