top of page

אלוהיי ציווני

על יחסו של אלתרמן לאל, לדת ולמסורת


פורסם: "רוצי,נוצה - יצירת אלתרמן בעקבות אירועי הזמן", זיוה שמיר, הוצאת ספרא בשיתוף עם הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 2013 .


...האִם האמין אלתרמן באלוהים, ונשא אליו תפילת יחיד? האם היה אַגְנוֹסטיקן שלא האמין באל, אך לא שלל את קיומו? התשובות על שאלות אלה אינן קלות או חד-משמעיות, אולם העוקב אחר התבטאויותיו של המשורר בנושאי המורשת היהודית (בשיר, במסה ובמחזה) עשוי להגיע להשערות כלשהן לגבי אמונותיו ודעותיו. בספרי על עת ועל אתר, העליתי את ההנחה שאלתרמן היה "מהפּכן שמרני", או "שמרן מהפּכני", שלא שמר על אורַח חיים דתי, אך גם לא ניתק שלשלאות וכבלים כמו חבריו ל"אסכולה". אברהם שלונסקי, מייסד "האסכולה" המודרניסטית התל-אביבית, שהיה מבוגר מאלתרמן בכעשר שנים, היה רדיקלי יותר בהשקפותיו מתלמידו וממשיך דרכו. גם בני גילו של אלתרמן, לאה גולדברג ואלכסנדר פן, מִבני החבורה של "אסכולת שלונסקי", היו רדיקליים ממנו... לחצו לקריאה בקובץ PDF


Comments


bottom of page