top of page

אלה חלומותיהם של בני הנעורים

על "סומכי" של עמוס עוז

פורסם: אורים להורים - ירחון לחינוך וחיי משפחה גליון 7, אוגוסט 1978


...הוריו של "סומכי" - שכינויו דבק בו אחר שהכריז בשיעור מולדת ש"סומכי" הוא שמה של ימת החולה - שרויים בסיפור זה כמעט בצל. בהיעדר "מודל" גברי לחיקוי ולהערצה, מפנה הנער את פניו לעבר דודו צמח, שמשמש לו"דמות-מופת". דוד זה, שבני המשפחה בזים לו ומכנים אותו "ספקולאנט" ו"משוגע" ו"יוצמח", מקדיש לנער תשומת-לב רבה, מעניק לו הרגשת בגרות וחשיבות ומעתיר עליו שפע של מתנות מוזרות ומביכות. מתנותיו וסיפוריו מוליכים את הנער להזיות ולחלומות בהקיץ על אפריקה ועל יערות העד ועל ידידות-אמת עם כלב-זאב מושיע וגואל....


Comments


bottom of page