top of page

אירועי 100 שנה לאגודת הסופרים

מושב מחווה חמישי בהגשת פרופ׳ זיוה שמיר


נתן אלתרמן , יעקב אורלנד , אלכסנדר פן , אברהם חלפי , יונתן רטוש


קטעי קריאה - שחקני הבימה: אלכס קרול , ניר זליחובסקיComments


bottom of page