top of page

איברים מרדימים אלה את אלה

עודכן: 7 באוג׳ 2021

אזכורי הגוף ואיבריו בשירת מירון איזקסון....הדנ"א של שירתו רבת הפנים של מירון איזקסון: הקונצפטואליוּת, - המשפחתיוּת ההדוקה, האחריות חסרת המנוח של אב לילדיו, המוּדעוּת המפוכחת למגבלות הגוף האנושי וידיעת גזר דינו של החלוף..... רבים משיריו של מירון איזקסון הם מונולוגים ודיאלוגים: בן פונה לאִמו, בעל לאשתו ואישה לבעלה. כך גם השיר "איסור"....


bottom of page