אטון אופיר במו עופרת

על צירופי הצבעים בשירתו המוקדמת של נתן אלתרמן