top of page

או-הו, כמה שה"הו!" נפוץ בשירה העברית!

פורסם: (תגובה) הארץ , 05.09.2005


...קבוצת "הו!" יזמה מהלך מתבקש לאחר חמישים שנות שלטון ללא מצרים של ריתמוס חופשי, שהיה בשעתו חידוש מרענן, והיום - "עיר מקלט" לכל אפיגון המחזיק בידו עט ומקלדת. צייני-הסגנון של זך וחבריו, חניכי האקזיסטנציאליזם הסארטרי, שכתבו על כל מקלחת ותגלחת ועל כל ריטוט שחלף בהם עקב מריבת אוהבים, דיברו ללבם של משוררים רבים, ובהם חקיינים לא מעטים. הטרם כשרה העת למהלך חדש? להערכתי, החזרה של משוררי "הו!" לריתמוס ולמשקל של אלתרמן ושל גולדברג (ואפילו להתפעלות הנרגשת מערכי אסתטיקה, המתבטאת בקריאה "הו!" ) איננה מנותקת מה"כאן" וה"עכשיו" אלא לכאורה....
Comentarios


bottom of page