top of page

אומרים אהבה יש בעולם

שמחה סיאני, שי"ח אוהבים (ממבט שני), ירושלים 2015.

פורסם: מאזנים /5 גליון פ"ט , אוקטובר 2015


שמחה סיאני היא סופרת בעלת כישורים טבעיים לספר סיפורים עממיים, הארוגים וכרוכים בחוויותיה האישיות. מאזיניה נשארים פעורי פה מול כישרונה ללכוד את תשומת לִבּם, להפעיל את דמיונם ולהפוך את היום יומי לחגיגה מופלאה של מראות, טעמים וניחוחות. אילו הגיעה ללימודים אקדמיים בשנות העשרים לחייה, היא הייתה מן הסתם מתמקדת בחקר ספרויות העמים, ואולי אף הופכת לחוקרת פולקלור מן השורה הראשונה. ה