top of page

אבני ח"ן – על ביאליק ועל העברית

ערב עיון מקוון ( אירוע ZOOM )

יום רביעי כ"א בתמוז תשפ"ב, 20 ביולי 2022, בשעה 19:00"הלשון היא שטר – שטר על נחלתנו ועל כל נכסינו הלאומיים, שטר המובלע בדמנו ובאברינו. מי ששומר בידו את השטר –זכותו קיימת, ומי שאבד לו השטר – פקעה זכותו על הכל"

(חיים נחמן ביאליק)


לאחרונה הוקדשו שני גיליונות של כתב העת 'העברית' לחיים נחמן ביאליק ולפעילותו בשדה העברית. לרגל הפרסומים החדשים ובמלאת 88 שנים למותו של ביאליק אנו מתכבדים להזמין אתכם לערב עיון חגיגי (מקוון) שבו יוצגו היבטים שונים של פעילותו של ביאליק בחידושי מילים ובהרחבת העברית וכחבר ועד הלשון העברית וכנשיאו.

המועד: יום רביעי כ"א בתמוז תשפ"ב, 20 ביולי 2022.

התוכנית:

19:00 – דברי פתיחה | אמונה אלון

19:10 – ביאליק, הלשון והעברית | ד״ר גבריאל בירנבאום

19:30 – תחדישי הלשון של חיים נחמן ביאליק | פרופ׳ זיוה שמיר


הציבור מוזמן! אנא הבטיחו את מקומכם בהרשמה מוקדמת מראש.


bottom of page