Category Archives: עתונות ומדיה

ראיון בתכנית "ספרים רבותי ספרים" בגלי צה"ל, עם ציפי גון גרוס

קובץ הקלטה – ראיון בגלי צה"ל 12-8-2011 Continue reading

Posted in ביאליק, ספרות עברית, עתונות ומדיה | Leave a comment

ראיון בתכנית הרדיו "בשלוש עם ענת דולב", רשת ב'

קובץ הקלטה – ראיון ברשת ב' 23-06-2011 – Continue reading

Posted in עתונות ומדיה | Leave a comment

שולחן עגול – עמיות יהודית

שידור רדיו מצולם ברדיו 106.4FM – המרכז הבינתחומי-הרצליה – פרופ' יואב גלבר ופרופ' זיוה שמיר בשיחה על עמיות יהודית. מנחה פרופ' רייכמן Continue reading

Posted in יהדות, עתונות ומדיה | Leave a comment